به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، همزمان با هفته ملی سلامت مردان ، روز یک شنبه 7 اسفندماه در سالن اجتماعات این مرکز درمانی سمینار سلامت مردان با حضور پرستاران، پزشکان و کارکنان و همراهان بیمار برگزار شد.

  9 مارس برابر با  18اسفندماه مصادف با روز جهانی کلیه است . هدف اصلی از نام گذاری و بزرگداشت روز جهانی کلیه در دنیا، بالا بردن سطح آگاهی مردم از اهمیت کلیه ها و کاهش رفتارهای خطرناک برای سلامت کلیه ها است۰

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یک شنبه 7 اسفندماه پایگاه سلامت مردان به مناسبت هفته ملی سلامت مردان در این مرکز درمانی برپا شد و کارشناس آموزش به بیمار ، به مراجعه کنندگان و همراهان بیماران مشاوره سلامت ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، با توجه به آغاز هفته ملی سلامت مردان در کشور در نخستین هفته اسفندماه  ، روز یک شنبه 7 اسفندماه بیمارستان بهمن در مرکز گروه سرمایه گذاری بانک کارآفرین برای کارمندان و پرسنل پایگاه سلامت مردان مستقر کرد.