در مراسم بزرگداشت روز ماما مورخ 23 ارديبهشت ماه 96 كه توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران در سالن همايش رازي برگزار گرديد سركار خانم روح انگيز علي اميري پرسنل بلوك زايمان بيمارستان بهمن به عنوان ماماي نمونه دانشگاهي سال 96 معرفي شدند و لوح تقدير توسط جناب آقاي دكتر سيد جواد حاجي مير اسماعيل، سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكي ايران، به ايشان اهداء گرديد.   

كنفرانس علمي مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها روز پنجشنبه مورخ 28  ارديبهشت ماه سال 96 درسالن همايش بيمارستان بهمن و با سخنراني متخصصين عفوني، جراحي عمومي، كودكان و داروساز برگزار گرديد.

اين كنفرانس  5/2 امتياز بازآموزي داشت. دراين كنفارنس علمي حدود 100 نفر شركت كننده حضور داشتند.

با توجه به افزایش روزافزون مقاومت میکروبی در مراکز درمانی و خطر مرگ و میر بالای آن، امسال سازمان بهداشت جهانی تمرکز خود را بر روی مقاومت آنتی بیوتیکی در دل برنامه های بهداشت دست و پیشگیری و کنترل عفونت قرار داده است. بهداشت دست به عنوان هسته کلیدی پیشگیری و کنترل عفونت، در مبارزه با انتشار باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک در محیط بیمارستان نقش بسزایی دارد. در این راستا سازمان بهداشت جهانی به منظور آگاه سازی کارکنان درمانی- مراقبتی و جامعه پیام "مبارزه با مقاومت میکروبی در دستان شماست" را برای کمپین روز جهانی بهداشت دست(5 می 2017) انتخاب نمود. بی شک ، کمپین هایی که در روز 5 می و حول و حوش آن در سراسر جهان برگزار می گردد، سهم بزرگی در فرهنگ سازی و تغییر رفتار در میان پرسنل درمانی و جامعه خواهد داشت.

"سمينار مسئوليت كيفري و انتظامي پزشكان در قوانين مجازات اسلامي و نظام پزشكي" با همكاري سازمان نظام پزشكي تهران و بيمارستان بهمن در روز يكشنبه مورخ 24  ارديبهشت ماه سال 96 درسالن همايش هاي بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

 سخنرانان اين سمينار آقايان مير حامد خاني، مدير حقوقي سازمان نظام پزشكي تهران و دكتر غفاري، بازپرس محترم شعبه 7 دادسراي عمومي و انقلاب ويژه جرايم پزشكي بودند.

 در اين سمينار حدود 100 نفر شركت كننده حضور داشتند و همچنين حداكثر 6 امتياز باز آموزي داشت.

كنگره 2 روزه HPV با همكاري انجمن علمي سرطان هاي زنان ايران  و بيمارستان بهمن در روزهاي پنجشنبه مورخ 14  و جمعه 15 ارديبهشت ماه سال 96 درسالن همايش بيمارستان بهمن با سخنراني پروفسور پرويز هنجني(استاد بين المللي سرطان هاي زنان(پروفسور بوش)دانشمند برجسته تحقيقات و گايدلاينهاي غربالگري سرطان سرويكس و HPV) و همچنين اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، آسيب شناسي، راديولوژي و ... برگزار گرديد.

در اين كنگره حدود 320 نفر شركت كننده حضور داشتند و همچنين حداكثر 10 امتياز باز آموزي داشت.

جشن روز ماما با حضور پزشكان متخصص و همكاران ماما با اجراي موسيقي زنده در محل بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

در اين مراسم از ماماي نمونه خانم مهرانگيز علي اميري  و سرپرستاران اتاق هاي عمل، بلوك زايمان، بخش زنان و بخش NICU تقدير به عمل آمد.