به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز شنبه 3 تیر ماه کنفرانس علمی یکروزه  " تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از تولد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد و KMC"  با گروه هدف پرستاری و مامایی، هوشبری و اتاق عمل بیمارستان بهمن و سایر مراکز درمانی با امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهمن برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، با توجه به آغاز هفته جهانی و ملی  سلامت مردان به دلیل اهمیت سلامت مردان و آگاهی از بیماری های خاموش قابل پیشگیری، در این راستا تیم سلامت بیمارستان بهمن در مرکز آتش نشانی منطقه 2 تهران حاضر و کلیه پرسنل این مرکز  توسط

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز سه شنبه 23 خرداد ماه کلاس آموزشی تئوری و عملی  " اطفاء حریق" با گروه هدف کلیه پرسنل، بویژه رابطین آتش نشانی و پرسنل اورژانس بیمارستان دراین مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یکشنبه 21 خرداد ماه وبینار آموزشی  " مصرف منطقی، تلفیق و عوارض جانبی دارویی "با گروه هدف  پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، داروسازان و گروه پرستاری و مامایی هوشبری و اتاق عمل سراسر کشور به صورت مجازی (اسکای روم) در بیمارستان بهمن برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز سه شنبه 9 و پنجشنبه 11 خرداد ماه کنفرانس علمی دو روزه مراقبت های پرستاری در آنکولوژی برای گروه هدف پرستاری، مامایی،هوشبری و اتاق عمل بیمارستان بهمن و سایر مراکز درمانی در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز پنجشنبه 11 خرداد ماه کلاس آموزشی  " حرمت سقط جنین و جوانی جمعیت " با گروه هدف کلیه پرسنل درمانی، ادراری و پشتیبانی و مراجعین بیمارستان بهمن در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن هرساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی دخانیات ۳۱ می مصادف با ۱۰خرداد ماه اقدامات گسترده‏ای حول محور شعار سازمان جهانی بهداشت به ‌منظور ارتقای آگاهی جامعه جهانی در مورد اثرات زیان‌بار استفاده از محصولات دخانی و پیشگیری از مصرف دخانیات انجام ‏می‏‌شود.