Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
پنج شنبه, 12 تیر 1399 16:01

توموربرد ارونکولوژی مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه ادراری بیمارستان امام خمینی (نخستین وبینار اورونکولوژی با امتیاز بازآموزی ) روز پنجشنبه مورخه 12/04/1399در سالن همایش های بیمارستان بهمن با حضور اساتید ارجمند مرتبط در این حوزه و با همکاری داروسازی تسنیم برگزار گردید .

دوشنبه, 26 خرداد 1399 17:21

در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري مانورهاي آموزشي، به همت واحد بهداشت حرفه اي اين مركز و با همكاري ايستگاه آتش نشاني منطقه، کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات اعلام و اطفا حریق و نحوه استفاده عملی تجهیزات در اين مركز برگزار گرديد. ک...

پنج شنبه, 08 خرداد 1399 18:05

در راستای حفظ و ارتقاء ایمنی بیمارستان بهمن و با توجه به اهمیت برگزاری کارگاه های آموزشی، واحد بهداشت حرفه ای و بحران این مرکز اقدام به برگزاری کارگاه آموزش مقابله با خطرات احتمالی زلزله با همکاری آتش نشانی منطقه نموده است. این کارگاه روز پنجشنبه مورخ 99/03/08 ساعت 09:0...

شنبه, 10 اسفند 1398 15:57

پمفلت آموزشی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا )-Ncov 2019 )برای کارکنان بهداشتی درمانی

بیمارستان بهمن