Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
پنج شنبه, 14 تیر 1397 12:18

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر و روز مشاوره و آزمايش HIV اقدام به برگزاري پايگاه همگاني در لابي بيمارستان در مورخ 04/07/ 97 از ساعت 10 الي 12 با هدف اطلاع‌رساني به عموم جامعه، همچنين توزيع پمفلت‌ها / بسته‌هاي آموزشي ميان عموم مردم نمود.

شنبه, 09 تیر 1397 08:08

كنفرانس خطاهاي پزشكي با گروه هدف پزشكان ،پرستاران و ماماها، با سخنراني جناب آقاي دكتر شعباني ،متخصص پزشكي قانوني و مسموميت ها و سركار خانم دكتر عامري متخصص پزشكي قانوني و مسموميت ها و سركارخانم دكتر موحد اصل ،پزشك عمومي در روز سه شنبه 29 خرداد ماه سال 97 درسالن كنفرانس...

پنج شنبه, 07 تیر 1397 12:01

 جلسه توموربورد با "موضوع چالشهاي اخير در تشخيص سرطان تخمدان" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 31 خرداد ماه سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني جناب آقاي دکتر ماتیاس،متخصص پاتولوژي، استاد تمام دانشگاه Lleida در بارسلون اسپانیا و ديگر...

سه شنبه, 05 تیر 1397 13:43

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني مواد مخدر و روز مشاوره و آزمايش HIV در نظر دارد اقدام به برگزاري پايگاه همگاني در لابي بيمارستان در مورخ 04/07/ 97 از ساعت 10 الي 12 با هدف اطلاع‌رساني به عموم جامعه، همچنين توزيع پمفلت‌ها / بسته‌هاي آموزشي ميان عموم مردم نمايد.

بیمارستان بهمن