Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
شنبه, 10 اسفند 1398 15:57

پمفلت آموزشی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا )-Ncov 2019 )برای کارکنان بهداشتی درمانی

دوشنبه, 21 بهمن 1398 16:28

فرارسیدن 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سالروز تاسیس بیمارستان بهمن گرامی باد.

دوشنبه, 21 بهمن 1398 13:30

در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري مانورهاي آموزشي، واحد بهداشت حرفه اي و بحران اين مركز اقدام به برگزاری مانور دورمیزی نحوه برخورد با بیماران عفونی واگیردار (کروناویروس) و بررسی اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع بیماری نمود....

شنبه, 19 بهمن 1398 12:49

در تاريخ 98/11/16 آقاي دكتر ايرج فاضل استاد برجسته جراحي عروق به عنوان پزشك مهمان جهت انجام عمل اندووسكولر (EVAR) توسط آقاي دكتر رضا فاضل (فرزند استاد ايرج فاضل) در كت لب بهمن حضور داشته اند، عمل با موفقيت كامل به اتمام رسيد.

بیمارستان بهمن