Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
پنج شنبه, 25 آبان 1396 13:11

جلسه ای مشترك در روز سه شنبه مورخ 23 آبان 96 با حضور مدیران بانک خون بندناف رویان و بیمارستان بهمن در خصوص ارتقاء و گسترش همکاری های کمی و کیفی فی مابین و راههاي افزايش آگاهي خانواده ها و توسعه ارائه خدمات پزشکی به مراجعین بیمارستان بهمن برگزار گرديد.

پنج شنبه, 25 آبان 1396 13:03

جلسه بهداشت روان و شيردهي ويژه مادران باردار با حضور همسرانشان در تاريخ 96/08/10 در سالن همايش بيمارستان بهمن با عنوان (اندوه قبل و پس از زايمان و شيردهي) برگزار گرديد و موارد ذيل به شركت كنندگان آموزش داده شد:

دوشنبه, 22 آبان 1396 15:20

بيمار آقاى ٣٣ ساله كه حدود ٥ ماه قبل بدنبال اصابت گلوله و انفجار آن در داخل شكم دچار آسيب وسيعي به اندامهاى داخل شكم شده بود. مجراى ادرارى بيمار بصورت كامل آسيب ديده و براى بيمار انحراف جريان ادرار بصورت سيستوستومى انجام شده بود. در عكسبردارى از مجراى ادرارى ايشان كه بص...

یکشنبه, 21 آبان 1396 11:47

"هم پيمان باهم، هم اكنون پنوموني را متوقف كنيم" بيمارستان بهمن در نظر دارد به مناسبت روز جهاني پنوموني (عفونت ريه) در 21 آبان 96 مصادف با 12 نوامبر 2017 برنامه هاي ذيل را اجرا نمايد: پايگاه يكروزه در لابي بيمارستان رو يكشنبه 21 آبان از ساعت 10 لغايت 11 با هدف آشنايي عمو...