انتخاب جناب آقای دکتر فرهاد مهدوی مسئول فنی و مدیر محترم بیمارستان بهمن به عنوان لیست همکاران منتخب انجمن صنفی جهت همراهی گروه های کارشناسان ارزیابی دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران

برگزاری اولین کارگاه آموزشی غیر تهاجمی برای دیسک کمر برای کلیه فلوشیپ های درد  در خاورمیانه  ، در کشور ترکیه توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر آرمان طاهری فلوشیپ درد و دو استاد دیگر به نام های Mert Akbas و Patric McGowan از کشورهای ترکیه و انگلستان