برگزاري كارگاه  يك روزه مديريت استرس با حضور سوپروايزران و سرپرستاران و مسئولين بخش ها و پرستاران با سخنراني جناب آقاي دكتر نوربالا و سركار خانم دكتر نوربالا در تاريخ 97/12/06 در سالن كنفرانس طبقه چهارم برگزار شد و اين دوره براي بار دوم جهت شركت پرسنلي كه دوره گذشته فرصت حضور نداشتند تشكيل شد .  هدف از برگزاري اين دوره ارتقائ سطح علمي و مهارتي پرسنل در مديريت استرس خود مي باشد .

كارگاه  آموزشي يك روزه احياء نوزادان با امتياز بازآموزي مورخ 97/12/08  به دبيري علمي سركار خانم دكتر ميترا رادفر(فوق تخصص نوزادان ) و سخنراني اساتيد محترم جناب آقاي دكتر عرب حسيني (فوق تخصص نوزادان )سركار خانم دكتر رادفر(فوق تخصص كودكان و  نوزادان) ، جناب آقاي دكتر آزاد (فوق تخصص كودكان و نوزادان) و جناب آقاي دكتر شاه حسيني (فوق تخصص كودكان و نوزادان) و از ساعت 8 لغايت 12در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن جهت آموزش تيم درمان برگزار گرديد. هدف از تشكيل كارگاه  مذكور مرور و آموزش بروزترين تكنيك هاي عمليات احيا قلبي و ريوي نوزادان مي باشد. 

كنفرانس علمي يك روزه با موضوع ترويج تغذيه با شير مادر و مراقبت هم آغوشي  مورخ 97/11/27 جهت گروه هدف بخش هاي مرتبط با همكاري كارشناس شير مادر (سركار خانم مسگري ) و سركار خانم دكتر شناسا (متخصص اطفال ) , در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

كنفرانس علمي يك روزه با موضوع احيا قلبي و ريوي پيشرفته  با امتياز بازآموزي مورخ 97/11/25  به دبيري علمي استاد ارجمند جناب آقاي دكتر كوروش تيرگر فاخري (متخصص بيهوشي )  و سخنراني اساتيد محترم جناب  آقاي دكتر مسعود رزاقي  (متخصص بيهوشي و فلوشيب درد), جناب آقاي دكتر سعيد شعباني (متخصص پزشكي قانوني و مسموميت ها ), جناب آقاي دكتر سيد احمد سيد مهدي(متخصص بيهوشي و فوق تخصص ICU ) , جناب آقاي دكتر محمد پيريايي (متخصص بيهوشي و فلوشيب درد), جناب آقاي دكتر فضل اله صفي (متخصص قلب و عروق و فلوشيب اينترونشنال كارديولوژي ) در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

كارگاه  يك روزه باز آموزي غربالگري نوزادان توسط مسئولين معاونت بهداشت در بهمن ماه براي  گروهي از مسئولين غربالگري نوزادان بيمارستانها و مراكز بهداشتي  تحت پوشش دانشگاه ايران در سالن كنفراس بيمارستان بهمن برگزار گرديد .كه در اين كارگاه خانم دكتر سروش  (كارشناس مسئول محترم واحد بيماري هاي غير واگير ) و خانم دكتر طيبه نجفي (متخصص بيماري هاي داخلي – رييس گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي غير واگير معاونت بهداشتي )و سركار خانم ستوده (كارشناس برنامه غربالگري نوزادان معاونت بهداشتي ) و سركار خانم اسدي (كارشناس مسئول محترم آزمايشگاه رفرانس ) و سركار خانم كريمي (كارشناس برنامه غربالگري نوزادان شمال غرب تهران ) سخنراني نموده اند .