كنفرانس علمي  با موضوع "تازه هاي مطرح شده در كنگره Post ESHRE 2018" در روز پنجشنبه مورخ 11  بهمن ماه سال 97 درسالن همايش بيمارستان با سخنراني اساتيد ارجمند سركار خانم دكتر اشرف آل ياسين، سركار خانم دكتر اشرف معيني، سركار خانم دكتر سهيلا عارفي، جناب آقاي دكتر محمدرضا صادقي و جناب آقاي دكتر محمدحسين نصر اصفهاني  با  3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 80 نفر شركت كننده در بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته ملي مبارزه با سرطان  1 الي 7 بهمن  97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

 • برگزاري سمينار آموزشي با عنوان پيشگيري و درمان سرطان هاي گوارشي در ساختمان مركزي شهرداري منطقه 2 توسط استاد محترم جناب آقاي دكتر نيك پور
 • برپايي پايگاه آموزش همگاني در خصوص پيشگيري از سرطان در سراي محله شهرك غرب و انجام معاينات غربالگري پستان براي خانم هاي مراجعه كننده
 • برپايي پايگاه آموزش همگاني در مسجد النبي شهرك غرب و آموزش پيشگيري از سرطان پستان و دهانه رحم و انجام غربالگري
 • برگزاري سمينار آموزشي در خصوص پيشگيري از سرطان ريه و مضرات دخانيات در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته غربالگري سلامت ايرانيان  22 الي 26 دي  97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

 • توزيع پمفلت و بسته هاي آموزشي ميان مراجعين
 • اجرايي برنامه غربالگري در كلينيك سرپايي
 • برگزاري سمينار آموزشي سبك زندگي سالم با اهداف تبين غربالگري سلامت در فرهنگسراي ابن سينا در تاريخ 97/10/26

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته بسيج ملي مصرف نمك يددار تصفيه شده اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

 • تهيه پكيج هاي آموزشي و توزيع ميان مراجعين از طريق واحد ارتقاء سلامت
 • برپايي پايگاه آموزش همگاني با حضور كارشناس تغذيه و كارشناس پرستاري در لابي بيمارستان با هدف ارتقاء آگاهي مراجعين در خصوص استفاده از نمك يددار تصفيه شده همراه با كنترل فشار خون رايگان مورخ 97/9/25
 • برپايي سمينار آموزشي جهت مادران باردار در خصوص پيشگيري از كم كاري تيروئيد در نوزادان و تغذيه سالم دوران بارداري در خصوص ميزان استفاده از يد مورخ 97/9/24
 • اطلاع رساني آدرس كتابخانه ديجيتال دفتر بهبود تغذيه به كليه مراجعينbehdasht.gov.ir .

سوپروايزر ارتقاء سلامت با همكاري سوپروايزر كنترل عفونت به مناسبت روز حمايت از بيماران كليوي ضمن بازديد از بخش دياليز با اهداء گل و بسته هاي آموزشي از بيماران بستري در اين بخش عيادت نمودند.