كلينيك قلب بيمارستان بهمن داراي 7 اتاق معاينه و 9 اتاق جهت انجام انواع پروسيجرها مي‌باشد. از قبيل:

  • پروسيجرهاي قلب: اكوكارديوگرافي، نوارقلب، تست ورزش، هولتر ريتم، هولتر فشار، پيس آناليز، تست TILT و استری اکو،اکو مری ....
  • پروسيجرهاي مغز و اعصاب: نوار عصب و عضله(EMG NCV)، نوارمغز (EEG)، TCD، كالرداپلر و ، نوار عصب چشم(VEP)
  • در حال حاضر رشته تخصصي و فوق تخصصي در كلينيك قلب با وجود متخصصين و پزشکان فوق تخصصی قلب و عروق، جراحي قلب و عروق، فوق تخصص قلب كودكان،  مغز و اعصاب، غدد، داخلي ، درد، ،تغذیه خدمات رسانی می نماید

خريد ملزومات ذيل به ارتقاء سطح كيفي خدمات در اين كلينيك كمك شايان ذكري نموده است:

  • دستگاه اكو پرتابل (SONOSITE به همراه سه پروب اطفال، بزرگسال و كاروتيد)
  • دستگاه EMG-NCV ديگري مدل (NIHON KOHDEN)
  • کلینیک ریه ، چشم پزشکی ویورودینامیک در طبقه همکف ساختمان الحاقی واقع گردیده است 

 

اين كلينيك در ضلع غربي طبقه همكف، روبروي اورژانس و در مجاورت كافي شاپ قرار دارد.

تلفن تماس بخش:  6- 82499555