مسئول فني : جناب آقاي دكتر مسعود دونلو

سوپروايزر: جناب آقاي حكمت

آزمايشگاه پاتوبيولوژي بيمارستان فوق تخصصي بهمن مجهز به دستگاه‌هاي پيشرفته امروزي و متخصصان مجرب، همه روزه خدمات ويژه زير را به بيماران محترم ارائه مي‌دهد:

  • خدمات اورژانس براي كليه تست هاي روتين
  • نمونه‌گيري در منزل از سالمندان و افراد ناتوان
  • ارائه سريع و روزانه تست هاي قلبي و تروپونين هورمون بارداري، پانل تيروئيد ضمن حفظ كيفيت لازم در انجام آزمايشات
  • همچنين به درخواست شما تحويل جواب آزمايش درب منزل
  • ارائه جواب آزمايش به صورت اينترنتي

 لازم به ذكر است دقت و صحت مطلوب نتايج آزمايش‌هاي اين مركز توسط موسسه معتبر كنترل كيفي آزمايشگاه رفرانس وزارت بهداشت و درمان مورد بررسي مداوم قرار مي گيرد :

  • انجام كليه آزمايشات مولكولي
  • انجام كليه آزمايشات ويروس­شناسي
  • انجام كليه آزمايشات ايمونولوژي و آلرژي

ويژه گي هاي شاخص اين بخش:

  • كاهش زمان جوابدهي پاتولوژي از 7 روز به 4 الي 5 روز  (در مورد نمونه هاي بزرگ )  و زمان جوابدهي 3-2 روز براي نمونه هاي بيوبسي كوچك و سيتولوژي 
  • گسترش و راه اندازي  بخش HPLC  جهت انجام آزمايشات تخصصي و سطح سرمي  داروها و  آزمايشات به روز و جديد در اين زمينه به صورت فعال كه جهت تسريع در امرتشخيص عمل مي نمايد .
  • راه اندازي آزمايشات غربالگري مادران باردار كه قبلا به آزمايشگاه ديگر ارجاع مي گرديد .
  • خريداري يك عدد دستگاه اتوآنالايزر ABBOTT جهت انجام آزمايشات هورموني و تخصصي جهت تسريع در امر جوابدهي

 

اين بخش در طبقه منفي يك ضلع شرفي و در مقابل كلينيك زنان واقع شده است

تلفن تماس بخش:  2 - 82499630