• معاون تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنده مدال افتخار آژانس بین المللی تحقیقات سرطان شد.
  • دکتر رضا ملک زاده، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس پژوهشکده گوارش و کبد، به پاس فعالیتهای برجسته در حوزه تحقیقات سرطان به ویژه شناسایی عوامل و شیوع سرطان های گوارشی و ایجاد ظرفیت تحقیقات در حوزه سرطان در جمهوری اسلامی، مدال افتخار آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) را دریافت می کند.

جلسه توموربورد با موضوع " تشخيص و درمان ساركوم ها و ميوم هاي رحمي" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ  2  شهريور ماه سال 96 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، هماتولوژي انكولوژي و راديوتراپي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران  با  3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 60 نفر شركت كننده برگزار گرديد.

كنفرانس علمي يكروزه با موضوع  " ترومبوآمبولي در بارداري و پس از زايمان" روز پنجشنبه مورخ  30  شهريور ماه سال 96 درسالن كنفرانس بيمارستان بهمن با سخنراني متخصصين زنان و زايمان، فلوشيپ پريناتولوژي و متخصصين قلب و عروق با  3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 70 نفر شركت كننده برگزار گرديد.