كنفرانس خطاهاي پزشكي با گروه هدف پزشكان ،پرستاران و ماماها، با سخنراني  جناب آقاي دكتر شعباني ،متخصص پزشكي قانوني و مسموميت ها  و سركار خانم دكتر عامري متخصص پزشكي قانوني و مسموميت ها  و سركارخانم دكتر موحد اصل ،پزشك عمومي در روز سه شنبه 29 خرداد ماه سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد .

 جلسه توموربورد با "موضوع  چالشهاي اخير در تشخيص سرطان تخمدان" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 31 خرداد ماه سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني جناب آقاي دکتر ماتیاس،متخصص پاتولوژي، استاد تمام دانشگاه Lleida در بارسلون اسپانیا و ديگر اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، پاتولوژي و راديولوژي با 5 امتياز بازآموزي و حضور حدود 83 نفر شركت كننده برگزار گرديد. مباحث مطرح شده:

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني مواد مخدر و روز مشاوره و آزمايش HIV در نظر دارد اقدام به برگزاري پايگاه همگاني در لابي بيمارستان در مورخ 04/07/ 97 از ساعت 10 الي 12 با هدف اطلاع‌رساني به عموم جامعه، همچنين توزيع پمفلت‌ها /  بسته‌هاي آموزشي ميان عموم مردم نمايد.

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني سلامت مردان ( 24 الي 31 خرداد 97) اقدام به برگزاري برنامه‌هاي ذيل نمود:

  • برگزاري سمينار آموزشي 1 روزه با موضوع سلامت مردان مورخ 97/03/29 و گروه هدف مراجعين به همراه توزيع بسته هاي آموزشي / پمفلت ميان مراجعين
  • توزيع رايگان كتابچه آموزشي سلامت مردان در طول هفته سلامت مردان در واحد ارتقاء سلامت / آموزش همگاني

بيمارستان بهمن در نظر دارد به مناسبت هفته جهاني سلامت مردان از تاريخ 24 لغايت 31 خرداد 97 اقدام به توزيع كتابچه آموزشي سلامت مردان به صورت رايگان در واحد ارتقاء سلامت / آموزش همگاني مي‌نمايد.

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني بدون دخانيات 5 الي 11 خرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

 برگزاري سمينار آموزشي با موضوع بيماري‌هاي ريوي و گروه هدف عموم جامعه مورخ 97/03/08 از ساعت 11 الي 13

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني تيروئيد 4 الي 10 خرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

برگزاري سمينار آموزشي 1 روزه با موضوع تيروئيد و بيماري‌هاي مرتبط با آن و همچنين سيگار و مضرات آن مورخ 97/03/07 گروه هدف مراجعين به همراه توزيع بسته هاي آموزشي / پمفلت ميان مراجعين