به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز پنج شنبه 27 بهمن ماه کنفرانس یک روزه اورژانس های زنان و مامایی با حضور گسترده پزشکان، پرستاران و ماماهای بیمارستان بهمن و دیگر بیمارستان های شهر تهران با امتیاز بازآموزی در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز چهارشنبه 26 بهمن ماه در سالن همایش های این مرکز درمانی  با حضور پزشکان، گروه پرستاری و مامایی و پرسنل آزمایشگاه سمینار فرآورده های خونی و هموویژلانس با امتیاز بازآموزی به منظور تبادل اطلاعات نوین روز دنیا برگزار شد.

 14 تا 28 بهمن ماه  «هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری» نامگذاری شده است . هدف از نامگذاری این هفته افزایش آگاهی زوج‌ها از باید و نبایدهای دوران بارداری، ارتقاء سطح سلامت مادر ، جنین و پیشگیری از خطرات احتمالی در دوران بارداری است.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، "پویش ملی مبارزه با سرطان با شعار فاصله مراقبت سرطان را کم کنیم"  با تشخیص زودرس و پیشگیری از سرطان روز پنج شنبه 13 بهمن ماه برای کلیه پرسنل در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز یک شنبه 2 بهمن ماه به منظور پایش سلامت ساکنان منطقه 2 تهران ایستگاه تست قند خون و سنجش فشار خون در فروشگاه شهروند از سوی بیمارستان بهمن برپا شد.