مسئول بخش: سركار خانم تينا عسگري

بخش داخلي بيمارستان بهمن واقع در طبقه اول ضلغ شرقي با – تخت بستري و – تخت ايزوله، پس از تجهيز به دستگاه Scalp cooling يا پيشگيري از ريزش موي سر به عنوان يكي از مجهزترين و پيشرفته ترين مراكز در ارائه خدمات به بيماران مبتلا به سرطان كه تحت شيمي درماني قرار مي گيرند، در حال ارائه خدمت مي باشد. ضمنا در اين بخش كليه پروسيجرهاي درماني براي بيماران ريوي نيز با بهترين كيفيت انجام مي پذيرد.

ويژگي ها و مزاياي Scalp cooling 

1- از ريزش موهاي سر بيماران شيمي درماني جلوگيري كرده و باعث افزايش اعتماد به نفس بيمار مي شود

2- دوره درمان كاملا بدون درد است.

3- باعث ادامه فعاليت هاي اجتماعي مي شود.

4- داراي بالاترين سطح همكاري و رضايت بيماران است.

5- استفاده از آن آسان و براي بيمار و تيم پزشكي به سادگي قابل درك است.

6- ميزان موفقيت آن ثابت شده است.

سيستم Scalp cooling چگونه عمل مي كند؟

اين دستگاه به وسيله ايجاد دماي پايدار -4c در سطح پوست سر باعث كاهش نرخ نفوذ پذيري مواد مخدر شيمي درماني به فوليكول هاي مو شده واز طريق خطوط خشك كننده به سمت كلاه مخصوص منجر به كاهش فعاليت بيوشيميايي عروق خوني و در نتيجه كاهش عوامل آسيب رسان شيمي درماني در افراد مي گردد.

اين بخش در طبقه اول ضلع شرقي قرار گرفته است

تلفن تماس بخش:  82499893