كلينيك جنرال بيمارستان بهمن داراي 5 اتاق معاينه و يك اتاق جهت انجام انواع پروسيجرها مي‌باشد. از قبيل:

  • پروسيجرهاي مربوط به كودكان  و نوزادان: شامل قد و وزن و شيردهي و ....
  • پروسيجرهاي ارتوپدي: گچ گيري، آتل و ...

در حال حاضر بيش از 10 رشته تخصصي و فوق تخصصي در كلينيك قلب با وجود متخصصين اطفال، جراحي اطفال، جراحي عمومي، ارولوژي، جراحي پلاستيك، داخلي و گوارش، جراحي ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب، اعصاب و روان و ... مشغول خدمت رساني مي باشند.

وجود آكواريوم با ماهي هاي زيبا محيطي آرام براي مراجعين عزيز فراهم نموده است.

اين كلينيك در ضلع غربي طبقه منفي يك، روبروي واحد تصويربرداري قرار دارد. واحدهاي فيزيوتراپي و آندوسكوپي در انتهاي اين كلينيك واقع شده است.

تلفن تماس بخش:  2 - 82499601