ديگر لازم نيست بيماران مبتلا به سرطان كه تحت شيمي درماني قرار مي گيرند از ريزش موهاي خود رنج ببرند

ويژگي ها و مزاياي Scalp cooling :
1- از ريزش موهاي سر بيماران شيمي درماني جلوگيري كرده و باعث افزايش اعتماد به نفس بيمار مي شود
2- دوره درمان كاملا بدون درد است.
3- باعث ادامه فعاليت هاي اجتماعي مي شود.
4- داراي بالاترين سطح همكاري و رضايت بيماران است.
5- استفاده از آن آسان و براي بيمار و تيم پزشكي به سادگي قابل درك است.
6- ميزان موفقيت آن ثابت شده است.

كنفرانس علمي يكروزه "هموويژيلانس" با امتياز بازآموزي روز پنجشنبه مورخ 95/07/29 ساعت 8 لغايت 13 در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن بر گزار مي گردد