به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، با توجه به اهمیت غده تیروئید در بدن و شیوع بالای اختلالات آن در جهان، فدراسیون جهانی تیروئید و بسیاری از انجمن های علمی تیروئید، از سال 2008 روز 4 خرداد مصادف با 25 می را به عنوان روز جهانی تیروئید انتخاب کردند که از این روز ، هفته جهانی تیروئید آغاز شده است و کارشناسان سلامت در صدد هستند تا آگاهی مردم را نسبت به این بیماری افزایش دهند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، روز شنبه 23 اردیبهشت ماه کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی پیشرفته (ACLS) در سالن همایش این مرکز درمانی با حضور پزشکان و گروه پرستاری بیمارستان و سایر مراکز درمانی در سالن اجتماعت این مرکزبرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز 27 اردیبهشت ماه مصادف با 17 می  روز جهانی بیماری فشار خون عنوان شد و شعار امسال این روز جهانی "فشار خون خود را دقیق اندازه گیری کنید" و پیام آن  " با اندازه گیری دقیق فشار خون و کنترل آن، عمر طولانی تری داشته باشید" می باشد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، در سال 1402 روز شمار هفته سلامت با شعار "سلامت برای همه با پزشکی خانواده " اعلام شد و کارشناسان این حوزه در بیمارستان بهمن به پایش سلامت با عناوین ، پزشکی خانواده، پوشش همگانی سلامت، جوانی جمعیت و سالمندی سالم،

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه کنفرانس علمی ایمنی بیمار با امتیاز بازآموزی با حضور گروه پرستاری و کارکنان بخش ها و واحد های مختلف این مرکز درمانی در سالن اجتماعات برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، روز پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه در سالن همایش این مرکز درمانی سمینار بیمار محوری، اخلاق بالینی و رفتار حرفه ای (با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم) با حضور گروه پرستاری بیمارستان و سایر مراکز درمانی برگزار شد.