مسئول فني : خانم دكتر لواساني

سوپروايزر: سركار خانم برخورداري

بخش تصویر­برداری بيمارستان بهمن با دارا بودن پيشرفته ترين تجهيزات و دستگاه­ها و با انجام کلیه تصویربرداری های رایج و روتین تشخیصی به صورت شبانه روزي پذيراي مراجعين محترم مي باشد.

اين مركز با مجهز بودن به سيستم PACS امكان دسترسي به تصاوير براي پزشكان محترم در اقصي نقاط دنيا با استفاده از اينترنت را فراهم نموده است.

انجام كليه راديوگرافي هاي معمولي و تخصصي زير نظر پزشكان و كارشناسان مجرب ، وجود دستگاه CT اسكن اسپيرال با قابليت انجام کليه بيوپسي هاي تحت گايد CT و انجام آزمون PRT ، وجود دستگاه سونوگرافي معمولي و داپلر براي تمامي سونوگرافي ها، بيوفيزيكال، داپلر سه بعدي و چهار بعدي، ترانس واژينال زير نظر متخصصان راديولوژي ، انجام كليه آزمون هاي بيوپسي تحت گايد سونوگرافي ، دستگاه MRI با قابليت انجام كليه آزمون ها از جمله توانايي هاي اين مركز مي باشد
 اين بخش در ضلع غربي طبقه منفي يك و روبروي كلينيك جنرال واقع شده است.

كتابچه آمادگي هاي مورد نياز قبل از اعمال تصويربرداري

شماره تماس : 1 - 82499650