مسئول فني : خانم دكتر لواساني

سوپروايزر: سركار خانم برخورداري

بخش تصویر­برداری بيمارستان بهمن با دارا بودن پيشرفته ترين تجهيزات و دستگاه­ها و با انجام کلیه تصویربرداری های رایج و روتین تشخیصی به صورت شبانه روزي پذيراي مراجعين محترم مي باشد.

اين مركز با مجهز بودن به سيستم PACS امكان دسترسي به تصاوير براي پزشكان محترم در اقصي نقاط دنيا با استفاده از اينترنت را فراهم نموده است.

انجام كليه راديوگرافي هاي معمولي و تخصصي زير نظر پزشكان و كارشناسان مجرب ، وجود دستگاه CT اسكن اسپيرال با قابليت انجام کليه بيوپسي هاي تحت گايد CT و انجام آزمون PRT ، وجود دستگاه سونوگرافي معمولي و داپلر براي تمامي سونوگرافي ها، بيوفيزيكال، داپلر سه بعدي و چهار بعدي، ترانس واژينال زير نظر متخصصان راديولوژي ، انجام كليه آزمون هاي بيوپسي تحت گايد سونوگرافي ، دستگاه MRI با قابليت انجام كليه آزمون ها از جمله توانايي هاي اين مركز مي باشد

ليست اقدامات تصويربرداري

تمامي راديوگرافي هاي ساده واختصاصي

فهرست گرافيهاي تخصصي كه در اين مركز انجام مي شود :

1-باريوم انماي ساده ودابل كنتراست

2-باريوم سوالو

3-باريوم ميل

4-UGI

5-هيستروسالپينگوگرافي

6-T.TUBEكلانژيوگرافي

7-فيسنولوگرافي

8-ساير گرافيهاي اختصاصي

گرافي دندانها (OPG)

ماموگرافي

تمامي سي تي اسكن هاي ساده واختصاصي

فهرست سي تي اسكن هايي كه دراين مركز انجام مي شود :

سي تي اسكن هاي ساده

1-سي تي مغز

2-سي تي سينوس

3-سي تي ريه

4-سي تي شكم ولگن

5-سي تي گردن

سي تي اسكن هاي تخصصي

1-سي تي انتروگرافي

2-سي تي آنژيوهاي مغز وگردن

3-سي تي كرونر

تمامي ام آرآی هاي ساده واختصاصي

ام آر آي هاي ساده :

1-ام آرآي مغز

2-ام آرآي ستون فقرات

3-ام آر آي اندام ها

4-ام آر آي شكم ولگن 

ام آر آي هاي اختصاصي :

1-ام آر آنژيوگرافي

2-ام آر انتروگرافي

3-ام آر ونوگرافي

4-ام آر فيستولوگرافي

5-ام آرماموگرافي

فهرست سونوگرافي هايي كه در اين مركز انجام مي شود:

سونوگرافي هاي ساده:

1-سونوگرافي شكم ولگن

2- سونوگرافي تيروئيد

3- سونوگرافي حاملگي

4- سونوگرافي نسج نرم

5- سونوگرافي مغز

6- سونوگرافي BREAST

سونوگرافيهاي اختصاصي:

1-داپلرهاي حاملگي

2-داپلر شريان ووريد اندام ها

3-داپلر كليه

4-آنوماليهاي سه ماهه اول ودوم

درمان توده کبد با امواج ماکروویو
در این روش امواج ماکرو ویو که جزو امواج بیخطر و غیر یونیزه هستند از طریق یک سوزن باریک و بدون نیاز به برش پوستی جراحی, تحت هدایت ابزارهای تصویربرداری نظیر سونوگرافی و سی تی اسکن به داخل  توده هدایت می گردد و با تولید گرمای حدود 180 درجه سانتیگراد باعث از بین رفتن سلول های سرطانی می شود.


 اين بخش در ضلع غربي طبقه منفي يك و روبروي كلينيك جنرال واقع شده است.

كتابچه آمادگي هاي مورد نياز قبل از اعمال تصويربرداري

شماره تماس : 1 - 82499650