به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز دوشنبه 23 آبان ماه به مناسبت روز جهانی دیابت در بیمارستان بهمن ، پایگاه دیابت و کنترل قندخون برپا شد و از مراجعه کنندگان به این مرکز درمانی به صورت رایگان تست قندخون گرفته شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز جمعه 14 مردادماه به مناسبت هفته جهانی تغذیه با" شیر مادر" و همزمان با همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران، این مرکز درمانی در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با هدف ارتقاء سلامت جامعه پایگاه بهداشتی و آموزشی برپا کرد.