جلسه توموربورد با موضوع " كانسر آندومتر" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ  4  مرداد سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني  اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، پاتولوژي و راديولوژي با  5 امتياز بازآموزي و حضور حدود 70 نفر شركت كننده برگزار گرديد.

بيمارستان بهمن به مناسبت مراسم بزرگداشت هفته جهاني شير مادر 10 الي 16 مرداد 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر و روز مشاوره و آزمايش HIV اقدام به برگزاري پايگاه همگاني در لابي بيمارستان در مورخ 04/07/ 97 از ساعت 10 الي 12 با هدف اطلاع‌رساني به عموم جامعه، همچنين توزيع پمفلت‌ها /  بسته‌هاي آموزشي ميان عموم مردم نمود.

كنفرانس خطاهاي پزشكي با گروه هدف پزشكان ،پرستاران و ماماها، با سخنراني  جناب آقاي دكتر شعباني ،متخصص پزشكي قانوني و مسموميت ها  و سركار خانم دكتر عامري متخصص پزشكي قانوني و مسموميت ها  و سركارخانم دكتر موحد اصل ،پزشك عمومي در روز سه شنبه 29 خرداد ماه سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد .

 جلسه توموربورد با "موضوع  چالشهاي اخير در تشخيص سرطان تخمدان" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 31 خرداد ماه سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني جناب آقاي دکتر ماتیاس،متخصص پاتولوژي، استاد تمام دانشگاه Lleida در بارسلون اسپانیا و ديگر اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، پاتولوژي و راديولوژي با 5 امتياز بازآموزي و حضور حدود 83 نفر شركت كننده برگزار گرديد. مباحث مطرح شده:

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني مواد مخدر و روز مشاوره و آزمايش HIV در نظر دارد اقدام به برگزاري پايگاه همگاني در لابي بيمارستان در مورخ 04/07/ 97 از ساعت 10 الي 12 با هدف اطلاع‌رساني به عموم جامعه، همچنين توزيع پمفلت‌ها /  بسته‌هاي آموزشي ميان عموم مردم نمايد.

بيمارستان بهمن به مناسبت هفته جهاني سلامت مردان ( 24 الي 31 خرداد 97) اقدام به برگزاري برنامه‌هاي ذيل نمود:

  • برگزاري سمينار آموزشي 1 روزه با موضوع سلامت مردان مورخ 97/03/29 و گروه هدف مراجعين به همراه توزيع بسته هاي آموزشي / پمفلت ميان مراجعين
  • توزيع رايگان كتابچه آموزشي سلامت مردان در طول هفته سلامت مردان در واحد ارتقاء سلامت / آموزش همگاني