رئيس بخش : جناب آقاي دكتر حسن الله صادقي

مسئول بخش: سركار خانم زهرا فرجي

بخش تخصصي ريه و برونكوسكوپي بيمارستان فوق تخصص بهمن نيز با برخورداري از  پزشكان مجرب، با بهترين تجهيزات مدرن پزشكي، آماده ارائه خدمات درماني به مراجعان محترم است.

اقدامات مختلف درمان هاي ريوي شامل موارد ذيل در اين مركز انجام مي گردد:

  • انواع تست هاي ريوي
  • برونكوسكوپي
  • نمونه برداري
  • لاواژ و ...

اين بخش در طبقه منفي يك بيمارستان و در ضلع غربي قرار گرفته است

تلفن تماس بخش:  82499758