كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته با امتياز باز آموزي ، با سخنراني جناب آقاي دكتر سيد مهدي متخصص بيهوشي در تاريخ 27/06/98 از ساعت 8 الي 11 براي گروه هدف پرستار، ماما، كارشناس بيهوشي و كارشناس اتاق عمل در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد. آموزش عملی فرآیند احیاي پايه و پيشرفته بر روی مولاژ، مديريت راه هوايي ، نحوه کار با دستگاه الکتروشوک و...از سرفصل هاي آموزشي اين كارگاه بود.

كارگاه گزارش نويسي ، با سخنراني سركارخانم دكتر ظريف رفتار در تاريخ 98/04/26 از ساعت 8 الي 12 براي گروه هدف پرستار ،ماما ،كارشناس بيهوشي و كارشناس اتاق عمل در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

سرفصل هاي كارگاه  شامل: تعريف گزارش پرستاري، خصوصيات يك گزارش پرستاري علمي و صحيح ، قوانين ثبت گزارش صحيح ، گزارشات شفاهي ، چك دستورات پزشك ، معرفي تكنيك SBAR ، ثبت گزارش و تغيير شيفت براساس تكنيك SBAR، اهداف گزارش نويسي ، روش هاي گزارش نويسي ، گزارش نويسي گام به گام ، گزارشات تلفني حوادث غير معمول

كارگاه گزارش نويسي ، با سخنراني سركارخانم دكتر ظريف رفتار در تاريخ 98/04/24 از ساعت 8 الي 12 براي گروه هدف پرستار ،ماما،كارشناس بيهوشي وكارشناس اتاق عمل در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

سرفصل هاي كارگاه  شامل: تعريف گزارش پرستاري، خصوصيات يك گزارش پرستاري علمي و صحيح ، قوانين ثبت گزارش صحيح ، گزارشات شفاهي ، چك دستورات پزشك ، معرفي تكنيك SBAR ، ثبت گزارش و تغيير شيفت براساس تكنيك SBAR، اهداف گزارش نويسي ، روش هاي گزارش نويسي ، گزارش نويسي گام به گام ، گزارشات تلفني حوادث غير معمول

كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته  با امتياز باز آموزي ، در تاريخ 98/04/26 با سخنراني جناب آقاي دكتر سيد مهدي متخصص بيهوشي  از ساعت 8 لغايت 11 دربيمارستان بهمن برگزار گرديد. عناوين مطرح شده شامل:مهارت های احیای قلبی-ریوی پايه ،مديريت راه هوايي ،انجام ماساژ قلبي و تنفس برروي مولاژ ،مانيتورينگ بيمار قبل و حين CPR ،مروري بر تفسير EKG و آريتمي هاي قلبي ،نحوه كاربا دستگاه AED والكتروشوك بود.

آموزش عملی فرآیند احیا بر روی مولاژ و همچنین نحوه کار با دستگاه الکتروشوک و شرایط و الزامات استفاده از این دستگاه، از دیگر سرفصل های آموزشی این کارگاه بود.