به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، جلسه آموزشی رابطین آموزش به بیمار در بیمارستان بهمن برگزار شد .

در این جلسه خانم رمضانزاده ، سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان بهمن با ارائه مباحث سیاست ها و شاخص های آموزش به بیمار و دستورالعمل follow up بیماران ترخیص شده به تبیین کارگروه های آموزش به بیمار ، روزهای سلامت ملی ، احکام و شرح وظایف رابطین آموزش به بیمار و آموزش های خود مراقبتی پرداخت .

 

دکتر حسین اخوان زنجانی متخصص بیماری های عفونی و مسئول کنترل عفونت بیمارستان بهمن در برگزاری کلاس یادآوری و نحوه کنترل عفونت در بیماران و پرسنل به آنها نکات آموزشی و موثری را یادآوری کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، متخصص بیماری های عفونی در این خصوص گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های ما این است که بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند آلودگی و عفونت ناشی از بیماری را به پرسنل و بیماران دیگر انتقال ندهند و با برگزاری این کلاس ها به پرسنل آموزش داده می شود که چگونه از عفونت ها مصون بمانند.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، رحیمی سرپرست کت لب بیمارستان هدف از برگزاری این کلاس را ارتقای آگاهی و مهارت پرستاران بخش های مرتبط عنوان کرد و گفت: بخش های ویژه ، بخش سی سی یو ، آی سی یو و کت لب در خصوص آنژیوگرافی شریان رادیال و فمورال با هم مرتبط هستند از این رو نیاز است که این بخش ها علاوه بر ارتباط با هم مهارت های شان را افزایش دهند.

برگزاری کلاس کرونا ویروس ۶ دی ماه ۱۴۰۰ برای پرسنل پرستاری و مامایی بیمارستان بهمن در سالن اجتماعات برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، برگزاری این کلاس آموزشی به منزله آشنایی بیشتر پرستاران با تکنیک های روز مقابله با این ویروس منحوس بود.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، دکتر حجت دوست هدف از برگزاری دوره بهبود کیفیت و اهداف استراتژیک را بالا بردن کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی عنوان کرد و گفت: برگزاری این دوره های آموزشی اگر به طور مستمر بوده و تداوم داشته باشد با استقرار نظام اعتباربخشی ملی نه تنها خدمات بهداشتی را ارتقا می بخشد بلکه راه های تشخیصی و درمانی ، توانبخشی و هتلینگ را ارتقا می دهد.