به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، صبح روز سه شنبه 28 دی ماه در سالن اجتماعات بیمارستان بهمن کلاس « گندزداها و نحوه رقیق سازی آن » ویژه پرسنل کمک پرستار و خدمات برگزار شد.

مدرس این دوره آموزشی محمدیان کارشناس بهداشت بیمارستان در این باره گفت: هدف از برگزاری این کلاس ارتقای سطح آموزش پرسنل بیمارستان است که بتوانند با نحوه رقیق سازی و نحوه استفاده صحیح از مواد گندزدا در داخل بخش های بیمارستانی آشنا شوند.

وی در ادامه بیان کرد: گروهی که در این کلاس آموزشی مورد هدف است گروه خدمات و کمک بهیاران هستند که این مطالب آموزشی در خصوص وظایفی که به عهده دارند برای آنها کمک کننده خواهد بود و این افراد با روش های رقیق سازی بیشتر آشنا شده  و به راحتی می توانند سطوح را با محلول های رقیق شده ضدعفونی کنند.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، دوره FMEA بالینی توسط دکتر مهری حجت دوست مدیر داخلی بیمارستان  در محل سالن همایش ها برای مدیران و مسئولان برگزار شد .

در این دوره آموزشی به مبحث مدیریت ریسک پرداخته شد. مدیریت ریسک شامل فعالیت های بالینی و مدیریتی است که سازمان به منظور شناسایی ، ارزیابی و کاهش خطر آسیب به بیماران، کارکنان ومراجعه کنندگان بر عهده می گیرد .