به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، دوره 10 روزه " آی سی یو نوزادان (NICU) " از تاریخ 5 تیر لغایت 23 مرداد ماه، با گروه هدف پرستاران بیمارستان بهمن و سایر مراکز درمانی با امتیاز بازآموزی دراین مرکز درمانی برگزار شد.

اساتید انجمن علمی پرستاران قلب ایران خانم گودرزی، خانم دکترعلینژاد، خانم فرجی، خانم دکتر آهنی و خانم کشت دار در این دوره به سخنرانی پرداختند. مباحثی نظیر اصول مراقبت های پرستاری در نوزادان، NIDCAP، تغذیه نوزاد با شیر مادر، مراقبت از نوزاد نارس، زجر جنینی و نوزادان آسیب پذیر، ACORN، اصول درمان وریدی، بیماری های همولیتیک در نوزادان، هیپوترمی، کاربرد خون و مشتقات آن در نوزادان و احیا قلبی ریوی پیشرفته نوزادان (NRP) و... در این دوره به بحث و چالش گذاشته شد.