به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، روز شنبه 23 اردیبهشت ماه کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی پیشرفته (ACLS) در سالن همایش این مرکز درمانی با حضور پزشکان و گروه پرستاری بیمارستان و سایر مراکز درمانی در سالن اجتماعت این مرکزبرگزار شد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی امتیاز بازآموزی دریافت کرده و با آموزش های تئوری و عملی با جدیدترین تکنیک های روز دنیا در حوزه احیای قلبی ریوی بیماران آشنا شدند.

همچنین، دکتر سیدمهدی فوق تخصص مراقبت های ویژه در خصوص نحوه عملکرد  داروها، درمان صحیح  و انواع شوک سخنرانی کرد.