به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، در سال 1402 روز شمار هفته سلامت با شعار "سلامت برای همه با پزشکی خانواده " اعلام شد و کارشناسان این حوزه در بیمارستان بهمن به پایش سلامت با عناوین ، پزشکی خانواده، پوشش همگانی سلامت، جوانی جمعیت و سالمندی سالم،

دسترسی عادلانه به سلامت، جامعه سالم و رشد تولید، اقتصاد خانواده و پزشکی خانواده، سلامت و رسانه ، پزشکی خانواده و سبک زندگی سالم پرداختند.

لازم به ذکر است کارشناسان این حوزه در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت  ماه در شهرداری منطقه 2 حضور یافته و کارکنان بخش های مختلف شهرداری را مورد پایش سلامت قرار دادند و از آنها به صورت رایگان تست قند و فشار خون گرفته شد.

همچنین درروز پنج شنبه 14 اردیبهشت ماه تیم سلامت بیمارستان بهمن با برپایی میز خدمت در لابی این مرکز درمانی فشار خون و قند خون  مراجعه کنندگان و همراهان بیماران را مورد سنجش و ارزیابی قرار دادند و افرادی که در معرض خطر ابتلا به بیماری دیابت و فشارخون قرار داشتند راهنمایی کردند.