به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن ، کلاس آموزشی مدیریت فرآیندها از سلسله دوره های آموزشی زیرساخت های اعتباربخشی روز چهارشنبه 29 تیرماه با حضور مسئولان این مرکز درمانی در سالن اجتماعات برگزار شد.

در این جلسه دکتر مهری حجت دوست مدیر داخلی بیمارستان بهمن گفت: به طور قطع ایجاد محیط ایمن Safe Environment از راه استقرار استاندارد های سازمان بهداشت جهانی موجب ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان و افزایش رضایتمندی آنان خواهد شد.

لازم به ذکر است در این جلسه همه مسئولان بخش های مختلف حضور داشتند و در راستای برنامه های بهبود کیفیت بیمارستان بهمن به بحث و گفتگو پرداختند.