روز پنجم اسفند زاد روز دانشمند ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی كه به روز مهندس نام گذاری شده است را گرامی می‌داریم. تيم مديريتي بيمارستان بهمن با حضور در واحد هاي مربوطه اين روز را به خدمتگزاران اين عرصه تبريك و از زحمات آنان تقدير نمودند .