کارگاه 20 ساعته ترویج تغذیه با شیرمادر (تئوری و عملی) در تاریخ 30 بهمن ماه با حضور و تدریس سرکار خانم فلاح زاده (کارشناس محترم معاونت درمان) برای گروه های هدف معین(ماماهای اتاق عمل، بلوک زایمان، نوزادان و بخش زنان و مشاوران شیردهی) برگزار گردید.