به مناسبت گرامیداشت روز 17آبان  ماه "روز راديولوژي"، تیم مديريت  بیمارستان بهمن ضمن بازدید از بخش راديولوژي از  زحمات همكاران محترم راديولوژي تقدیر و قدردانی نمودند.

پرتوشناسی یا رادیولوژی و گاهی تصویربرداری تشخیصی نام یک رشته از تخصصهای پزشکی است که از پرتو ایکس و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیر طبیعی کمک می گیرد. 17 آبان، مصادف با 8 نوامبر سالروز کشف پرتو ایکس، روز جهانی رادیولوژی نام گذاری شده است.