به مناسبت گرامیداشت روز هفتم مهر ماه "روز آتش نشانی و ایمنی"، تیم بحران بیمارستان بهمن ضمن بازدید ار ایستگاه آتش نشانی شماره 25 از زحمات آتش نشانان تقدیر و قدردانی نمودند.