برگزاری کلاس آموزشی برای اولین بار برای کلیه فلوشیپ های درد در منطقه خاورمیانه  در آنتالیا توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر آرمان طاهری فلوشیپ درد