به مناسبت پويش ملي پيشگيري و تشخيص زود هنگام سرطان پستان  ، ويزيت تخصصي  بانوان محترم توسط  اساتيد محترم جراح پستان ، جناب آقاي دكتر مرتضي عطري و جناب آقاي دكتر فرهاد موسي زاده در روز پنج شنبه مورخ 98/08/02 بصورت رايگان از ساعت 7 لغايت 10 صبح  واقع در كلينيك جنرال و زنان  بيمارستان بهمن انجام گرديد.