سرکار خانم دکتر فریده شوشی دزفولی متخصصگوش و حلق و بینی و فلوشیپ بیماری ها و جراحی گوش را در خصوص انواع بیماری های گوش و همچنین نیاز به تشخیص به موقع ناشنوایی در نوزادان را ببینید و بشنوید . جهت دریافت وقت مشاوره از ایشان با شماره تماس 43019 تماس حاصل فرمایید .