بيمارستان بهمن به مناسبت هفته ملي مبارزه با سرطان  1 الي 7 بهمن  97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

  • برگزاري سمينار آموزشي با عنوان پيشگيري و درمان سرطان هاي گوارشي در ساختمان مركزي شهرداري منطقه 2 توسط استاد محترم جناب آقاي دكتر نيك پور
  • برپايي پايگاه آموزش همگاني در خصوص پيشگيري از سرطان در سراي محله شهرك غرب و انجام معاينات غربالگري پستان براي خانم هاي مراجعه كننده
  • برپايي پايگاه آموزش همگاني در مسجد النبي شهرك غرب و آموزش پيشگيري از سرطان پستان و دهانه رحم و انجام غربالگري
  • برگزاري سمينار آموزشي در خصوص پيشگيري از سرطان ريه و مضرات دخانيات در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن