• بررسی و تشخیص انواع بیماریهای غدد هیپوفیز
  • ارزیابی وتصمیم بهترین درمانهای طبی- جراحی برای بیماران
  • پیگیری بیماران پس از اقدام درمانی لازمه

در تمامی موارد فوق از جدیدترین متدهای درمانی استفاده می گردد.

اساتید کلینیک هیپوفیز : آقای دکتر محمد پژوهی ( فوق تخصص غدد)،  خانم  دکتر حیدریان ( فوق تخصص غدد)، آقای دکتر محمد رضا حاجی آبادی (فلوشیپ جراحی تومورهای قاعده جمجمه و هیپوفیز)

هر هفته روزهاي يكشنبه از ساعت 15 الي 16:30