بيمارستان بهمن به مناسبت هفته اطلاع رساني ايدز 8 الي 14 آذر 97 اقدام به برگزاري برنامه هاي ذيل نمود:

  • برگزاري سمينار يك روزه در خصوص راه‌هاي پيشگيري و درمان ايدز براي گروه هدف كليه كاركنان مورخ 97/09/10
  •  برپايي پايگاه آموزش همگاني در لابي بيمارستان جهت آموزش كليه مراجعين در خصوص پيشگيري از ايدز و انجام مشاوره‌هاي تخصصي مورخ 97/09/12
  •  برگزاري كلاس آموزشي مادران باردار و آگاه سازي آن‌ها در خصوص پيشگيري از HIV مورخ 97/09/13