بيمارستان بهمن به مناسبت هفته ملي سلامت بانوان برنامه هاي ذيل را اجرايي نمود:

  • برگزاري پايگاه مديريت تغذيه خانواده و رژيم غذايي مناسب با موضوع آموزش انتخاب سبد غذايي مناسب از سفره تا مزرعه در لابي بيمارستان مورخ 97/07/28 از ساعت 10 الي 12
  • برگزاري سمينار آموزشي قليان و مضرات آن و اثرات درازمدت ناشي از آن با سخنراني جناب آقاي دكتر عرب در سالن اجتماعات طبقه چهارم بيمارستان مورخ 97/07/29 از ساعت 10 الي 12
  • برگزاري سمينار آموزش همگاني با سخنراني سركار خانم دكتر بحريني متخصص زنان و زايمان در فرهنگسراي ابن سينا با هدف آموزش روش پيشگيري از سرطان زنان و رفتارهاي پرخطر به همراه جلسه پرسش و پاسخ و توزيع بسته آموزشي، مورخ 97/07/30 از ساعت 11 الي 13
  • اعمال تخفيف 30 درصدي جهت پاپ اسمير(تست سرطان دهانه رحم) در راستاي تاًمين حقوق سلامت زنان از تاريخ 28 لغايت 30 مهر 97 در واحد آزمايشگاه بيمارستان بهمن
  • آموزش همگاني در دبيرستان متوسطه هدي با مشاركت سراي محله شهرك غرب