فرم سنجش رضایتمندی بیمار

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است ، خواهشمند است به سوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید. ( پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را داریم .)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

پذیرش

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

پزشکی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

پرستاری

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

درصورت مراجعه به اتاق عمل لطفا به سوالات زير پاسخ نماييد.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

درصورت مراجعه به آزمایشگاه لطفا به سوالات زير پاسخ نماييد.

Invalid Input
Invalid Input

درصورت مراجعه به تصویربرداری لطفا به سوالات زير پاسخ نماييد.

Invalid Input
Invalid Input

درصورت مراجعه به داروخانه لطفا به سوالات زير پاسخ نماييد.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

هتلینگ

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

تغذیه

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ترخیص

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

انتظامات

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
کد امنیتی را در کادر روبر وارد نمایید :
Invalid Input