رضایتمندی بیماران از بخش اورژانس

مراجعه کننده محترم، این پرسشنامه جهت سنجش میزان رضایت شما از خدمات بخش اورژانس طراحی شده است. خواهشمندیم در راستای بهبود کیفیت هرچه بیشتر ارائه خدمات بیمارستان، همکاری لازم را در پاسخ به سوالات زیر مبذول نمایید.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

موارد ارزیابی

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
کد امنیتی را در کادر روبر وارد نمایید :
Invalid Input