به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، سیمنار 3 روزه ترویج تغذیه با شیر مادر از تاریخ 3 لغایت 6 دی ماه در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

 پزشکان ،  پرستاران و ماماها در این سمینار 3 روزه از برخی بیمارستان های تهران و استان های دیگر شرکت کردند ، آقای دکتر فریور متخصص کودکان به سخنرانی پرداخت.

آقای دکتر فریور متخصص کودکان در نخستین روز از سمینار "ترویج تغذیه با شیرمادر" در خصوص اهمیت شیر مادر برای کودک، مادر، خانواده و جامعه سخنرانی کرد و به محورهای مهمی چون 10 اقدام بیمارستان دوستدار کودک برای شیردهی موفق، آناتومی و فیزیولوژی پستان در تولید شیر ، اقدامات اتاق زایمان و اهمیت تماس پوست با پوست و تغذیه با شیر مادر در ساعت اولیه تولد نوزاد، نشانه های کافی بودن و علل ناکافی بودن شیر مادر و راه های افزایش شیر مادر ، اصول مشاوره تغذیه با شیر مادر و تغذیه مادر در شیردهی شیرخواران پرداخت.

در دومین روز از این سمینار با حضور پزشکان ،  پرستاران و ماماها دکتر فریور با سخنرانی در خصوص مباحثی چون ، روش های تغذیه( لچ، پوزیشن، ارزیابی) ، شیرخوارانی که قادر به تغذیه از پستان نیستند، بیماری های پستان در زمان شیردهی ، تغذیه نوزاد نارس، پیشگیری از بارداری در مادر شیرده و امتناع از پستان نکات مهم و ارزنده ای را یادآوری کرد.

با توجه به اینکه بیماری مادر و شیردهی از مباحث مهم است و در زمان نوزادی تغذیه نوزادان خاص نیز حائز اهمیت است دکتر فریور در سومین روز از سمینار تغذیه با شیر مادر در خصوص اهمیت تغذیه انحصاری و موانع آن، داروها و شیردهی ، تغذیه نوزاد در اواخر نارسی، اصول و روش مراقبت آغوشی سخنرانی کرد و در پایان هر سمینار با شرکت کنندگان به پرسش و پاسخ پرداخته و آزمون نیز اخذ شد.