به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز دوشنبه 7 آذرماه دوره آموزشی مدیریت بحران و تریاژ در بحران در سالن اجتماعات این مرکز درمانی به منظور افزایش اطلاعات و آگاهی گروه های هدف برگزار شد.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی طبق استانداردهای روز جهانی اطلاعات شان بروز شد و از جدیدترین مطالب علمی دنیا مطلع شدند.

در کلاس آموزشی تریاژدر  بحران ، پزشکان و پرسنل اورژانس و بخش های مختلف  حضور داشته و در خصوص وظایف واحد تریاژ، ابزار تریاژو انواع تریاژ برای آنها سخنرانی شد.

همچنین  در دوره آموزشی مدیریت بحران، تکنسین های مختلف بخش تاسیسات  بیمارستان بهمن شرکت داشتند که به بحث و گفتگو در این زمینه پرداختند.

مرجان مشکل گشا مدرس جمعیت هلال احمر ، مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی تهران در خصوص این دوره از کلاس های آموزشی گفت : برگزاری کارگاهی این کلاس ها ضرورت دارد و می بایست به صورت دوره ای در بیمارستان برای گروه های هدف  انجام شود از سوی دیگر این دوره های علمی آموزشی نیز باید به صورت کارگاه عملی برگزار شود تا تاثیرگذاری خود را بیشتر نشان دهد.

وی در ادامه افزود: کلاس های مدیریت بحران می بایست مبتنی بر گروه های هدف برپا شود زیرا برگزاری این کلاس ها برای  گروه های کوچک تر پاسخ دهی بهتری خواهد داشت.