به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز سه شنبه 8 آذرماه سمینار علمی آموزشی بیمارستان بدون دخانیات و راهکارهای ترک مواد دخانی در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

شرکت کنندگان در این سمینار آموزشی نسبت به عوارض دود مواد دخانی برای کودکان ، ارتباط مصرف سیگار با سرطان، مضرات مواجهه با دود سیگار و خط سیر زمانی ترک مصرف سیگار مطلع شدند.

طبق مطالعات انجام شده مصرف سیگار حداقل با 15 نوع سرطان شایع ارتباط مستقیم دارد و آن دسته از افرادی که با دود دست دوم مواجهه هستند در معرض خطر سرطان ریه و بیماری کرونر قلبی قرار دارند.

مصرف کنندگان مواد دخانی علاوه بر آسیب رسانی به خود ، حقوق اطرافیان خود را که اکثرا عزیزان شان هستند رعایت نکرده و عامل بروز انواع بیماری ها به شمار می روند.

با توجه به اینکه ریه قابلیت محافظت از خود را در شرایط طبیعی دارد ولی زمانی که مدام در معرض دود سمی دخانیات قرار می گیرد به تدریج این قابلیت را از دست داده و بافت ریه دچار مرگ تدریجی می شود از این رو سازمان بهداشت جهانی به افراد توصیه می کند دخانیات را ترک کنند .

کشیدن تنباکو از طریق آب مواد سرطان زایی قلیان را تصفیه نمی کند و دود قلیان بیشتر از دود  سیگار اثرات مخرب بر قلب و ریه دارد.

قلیان نیز مانند سیگار حاوی نیکوتین است در واقع فردی که در طول مدت 60 دقیقه قلیان مصرف می کند در معرض حجم دودی معادل 100 تا 200 مرتبه بیشتر از یک سیگار قرار می گیرد که به مراتب نیکوتین بالاتری دارد.

لازم به ذکر است ، کارشناسان مرکز بهداشت شمال غرب تهران که در این سمینار آموزشی سخنرانی های متعددی داشتند در خصوص مباحث مهم در راستای ترک دخانیات و تغییر سبک زندگی به بحث و  گفت و گو پرداختند تا عوارض ناشی از مصرف دخانیات با افزایش علم و آگاهی افراد کاهش پیدا کند و کیفیت زندگی افراد ارتقا یابد.