تبدیل اطلاعات علمی به رفتارهای هماهنگ در " کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته " بیمارستان بهمن

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، کلاس احیای قلبی ریوی پیشرفته ACLS در روز شنبه 14 آبان ماه در سالن اجتماعات این مرکز درمانی برگزار شد.

 همچنین کارگاه عملی CPCR در روز پنج شنبه 19 آبان ماه با حضور پزشکان ، سوپروایزران و اعضا گروه کد در اورژانس بیمارستان بهمن برگزار شد و آقای دکتر سیدمهدی فوق تخصص مراقبت های ویژه مدرس این دوره از کارگاه های علمی بود.

آقای دکتر سیدمهدی در کارگاه عملی CPCR گفت: برگزاری کارگاه ها به منظور تبدیل اطلاعات علمی به رفتاری هماهنگ است که در واقعیت اجرایی شود. در حقیقت برپایی این کارگاه های علمی و عملی برای این است که همه اعضای تیم CPCR بتوانند با یک زبان مشترک کار کنند.

وی در ادامه افزود: احیای قلبی ریوی یا  CPCRیک کار تیمی است که می بایست همه اعضای این تیم اطلاعات جامعی را که دارند به صورت هماهنگ و یکدست اجرا و عملیاتی کنند تا به اثربخشی دست یابند و نتیجه کارشان مثبت و مثمرثمر باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه اطلاعات همه اعضای تیم درباره احیای قلبی ریوی بیماران زیاد است، اما توصیه می شود هر فردی باید هر 2 سال یکبار حتما در کارگاه CPCR شرکت کند تا علاوه بر اینکه اطلاعاتش به روز می شود بتواند در عمل و قرار گرفتن در آن موقعیت حساس همه اطلاعاتی را که در اختیار دارد اجرایی کند.