دکتر رامين بقايي

دکتر رامين بقايي

جراحي قلب

تخصص :جراح عمومی

فوق تخصص :جراحی قلب و عروق (کودکان و بزرگسالان )

سوابق تحصیلی : فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه تهران 1371 فارغ التحصیل جراحی عمومی از دانشگاه تهران 1375 فارغ التحصیل جراحی قلب از دانشگاه ایران 1381

سوابق علمی – آموزشی : عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی

عضو هیئت بورد جراحی قلب کشور دبیر انجمن جراحان قلب ایران به مدت 6 سال

سوابق اجرایی :ریاست بخش جراحی قلب بیمارستان شهید مدرس به مدت 3 سال