دکتر كامران بابازاده

دکتر كامران بابازاده

جراحي قلب

سوابق تحصیلی
اخذ دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (رتبه اول فارغ التحصيلان ممتاز)، اخذ درجه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی ایران (مركز قلب شهيد رجايي)
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشكي تهران، فعاليت هاي علمي و پژوهشي در زمينه جراحی قلب بطور اختصاصی در زمینه ترمیم دریچه های قلب ، جراحی بی نظمی های قلبی ، درمان جراحی در نارسائی قلب و اعمال جراحی قلب با تهاجم کم، چاپ مقالات متعدد در مجلات داخلي و خارجي