دکتر امیر رزم آور

دکتر امیر رزم آور

جراحي عمومي
drrazmavar@gmail.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی، اخذ درجه فوق تخصصی لاپاراسکوپی، گوارش، تیروئید و پستان
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران