دکتر نسرین نیرومند

دکتر نسرین نیرومند

زنان

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، اخذ درجه تخصصی در رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق اجرایی
كمك به راه‌اندازي بخش زايمان بيمارستان كميته تهران در سال 61-1360، كمك به راه‌اندازي بخش زايمان بيمارستان خاتم‌الانبياء سال 1367، كمك به راه‌اندازي بيمارستان آرش سال 1366، عضويت در بخش لاپاراسكوپي زنان آمريكا، عضو جامعه جراحان ايران، عضو هيئت رئيسه مركز جامعه جراحان ايران 1373، مسئوليت اورژانس بيمارستان ميرزاكوچك‌خان 1375، رياست بخش جراحي ميرزا كوچك‌خان 1378، عضو كارشناسي كميسيونهاي مشورتي تخصصي نظام پزشكي- دادستاني انتظامي 1369 ، عضو كارشناسي پزشكي قانوني در كميسيونهاي مربوطه در سال 1379، عضو كميته تخصصي زنان و مامايي شورايعالي پزشكي جهت اعزام بيماران غير قابل علاج در ايران در سال های 77-1366 ، عضو كميته بهره ‌وري بيمارستان ميرزا كوچك‌خان در سال