دکتر مرضیه غفارنژاد

دکتر مرضیه غفارنژاد

زنان

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكي تهران، اخذ درجة تخصصي در رشتة مامايي و زنان از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران، فلوشيپ رشتة نازایی و اندوکرینولژی زنان از دانشگاه لیدز انگلستان، فلوشیپ لاپاراسكوپي و هيستروسكوپي از دانشگاه استفورد امریکا
سوابق علمی – آموزشی
عضو هيئت علمي و دانشیار گروه زنان و زايمان در بخش جراحي 2 زنان بيمارستان زنان
سوابق اجرایی
معاون آموزشي گروه مامائي و زنان بيمارستان ميرزا مدت 3 سال، دبير علمي و اجرايي سمينار ديابت و حاملگي و سمينار مصرف منطقي آنتي‌بيوتيك‌ها در بيماريهاي زنان سال 1372 و 1374 و 1375، داور مقالات و طرح‌هاي پژوهشي گروه مامايي و زنان از چند سال قبل تاكنون (حدود 8 سال)، عضو شوراي پژوهشي گروه مامائي و زنان و نماينده گروه در شوراي پژوهشي دانشكده مدت 5 سال
افتخارات
جايزه دوم ابتكار جشنواره خوارزمي 1372، ابداع روش جدید استفاده از کاتترpezzer در بیماران گرفتار آژنزی واژن همراه با رحم فونکسیونل برای اولین بار در دنیا، اثبات تغییرات بافتی اسکوامو اپیتلیالی در بیماران سندرم رکی تانسکی بعد از جراحی بدون استفاده ار هر گونه گرفت برای اولین بار در دنیا.