دکتر محمد رضا جواهریان

دکتر محمد رضا جواهریان

آسیب شناسی
dr.mrjavaherian@yahoo.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی آسیب شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، گذراندن دوره Rewiue IHC، گذراندن دوره یک ماهه تومورهای پستان و دستگاه تناسلی زنان با آقای دکتر معین فر (استاد دانشگاه اتریش)، گذراندن دوره Thin prep، گذراندن دوره فلوسیتومتری در سازمان انتقال خون
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی قم، عضو انجمن پاتولوژی و نماینده این انجمن در استان قم