دکتر محمد سام زاده

دکتر محمد سام زاده

اورولوژي

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكي کرمان
اخذ درجه تخصصی اورولوژي از دانشگاه علوم پزشکی لندن – انگلستان
برد جراحی از کالج سلطنتی جراحان انگلستان – لندن
رتبه برد تخصصی کشوری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
فلوشیپ فوق تخصصی پیوند کلیه از دانشگاه شهید بهشتی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشكي آزاد تهران عضو انجمن اورولوژي ايران
عضو انجمن اورولوژي اروپا، عضو انجمن اورولوژي امريكا، چاپ کتاب و مقالات متعدد در مجلات داخلی و بين المللي