دکتر محمد سام زاده

دکتر محمد سام زاده

اورولوژي

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه
اخذ درجه تخصصی جراحي كليه و مجاري ادراري و ناباروري از دانشگاه
اخذ فلوشیپ پيوند كليه از دانشگاه
سوابق علمی – آموزشی
عضو انجمن ارولوژی ایران واروپا