دکتر محمد جواد زهتاب

دکتر محمد جواد زهتاب

ارتوپدی
mjzehtab@gmail.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكي تهران
اخذ درجه تخصصی جراحي استخون و مفاصل از دانشگاه علوم پزشكي تهران
اخذ درجه فوق تخصصی جراحی زانو و آرتروسکوپی از دانشگاه Gent بل‍‍ژيك
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو انجمن جراحان زانو
داور مجلات مختلف پزشكي از جمله مجله دانشكده پزشكي، مجله انجمن جراحان ايران و ...