دكتر سهيلا عارفي

دكتر سهيلا عارفي

زنان
www.soheilaarefi.com-

سوابق تحصیلی
دوره تکمیلی لاپاروسکوپی، لندن، انگلستان (1379)، فلوشیپ ناباروری، لندن، انگلستان (1380)، دوره تکمیلی لاپاروسکوپی پیشرفته، دانشگاه تهران، تهران، ایران (1389)، دوره تکمیلی لاپاروسکوپی هیسترکتومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (1390)، بورد تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (1375)، دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (1371)
سوابق علمی – آموزشی
استادیار مرکز ناباوری و سقط مکرر ابن سینا، عضو هيات علمي پژوهشگاه ابن‌سينا
سوابق اجرایی
دبير كارگاه آمنوره (قطع‌ قاعدگي)‌ و عدم تخمك‌گذاري