دکتر عوض حیدرپور

دکتر عوض حیدرپور

كلينيك درد و بیهوشی
http://www.heydarpoor.com/-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكي تهران، اخذ درجه تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دارای فلوشیپ بیهوشی قلب و مراقبت های ویژه از مرکز قلب شهید رجایی
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران، عضو انجمن بيهوشي قلب ايران، عضو انجمن متخصصين بيهوشي ايران، عضو انجمن قلب و عروق ايران
سوابق اجرایی
سه دوره نماينده مجلس شوراي اسلامي