دکتر پروین منصوری

دکتر پروین منصوری

ليزر پوست
www.parvinmansouri.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكي تهران، اخذ درجه تخصصی بیماری های پوست و مو از دانشگاه علوم پزشكي تهران
سوابق علمی – آموزشی
تدریس پوست برای دانشجویان پزشکی ـ کارآموزان و دستیاران پوست و طب کار و دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی
سوابق اجرایی
استاد پوست دانشکده علوم پزشکی تهران، مؤسس و رئیس بخش پوست بیمارستان امام خمینی ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسس و عضو انجمن طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت صدور گواهینامه برای وزارت بهداشت درمان و آموزش، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سردبیر مجله لیزر در پزشکی، عضو هیئت تحریریه Progress in Biomaterials مجله اسپرینگر، عضو آکادمی درماتولوژی آمریکا، عضو فرهنگستان پوست اروپا، عضو انجمن لیزر اروپا، عضو انجمن زیبایی اروپا، عضو جامعه پوست ایران